Tuesday, May 27, 2003

٭
عماد رام در گذشت.

عماد رام آهنگساز، نوازنده و خواننده و پايه گذار اجراي سبک بخصوصي از آهنگهاي محلي شمال ايران، روز شنبه پس از مدتها مبارزه با سرطان در آلمان درگذشت.
"آهنگ خدايا از عماد رام"
روحش شاد...........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home