Tuesday, May 27, 2003

٭
فعاليت زنان در باجه های بانک ممنوع شد
"از سايت زنان ايران"
شورای عالی بانکها به کلیه بانکها اعلام کرد که به خاطر حفظ شعائر اسلامی از به کار گماردن زنان در پشت باجه ها برای انجام امور بانکی خودداری کنند.
حراست بانک ملی نیز این ابلاغیه را به کلیه واحدهای خود اعلام کرده است. لازم به ذکر است برخی از بانکها هنوز این مصوبه را اجرا نکرده اند.
یک کارشناس امور بانکی دراینباره به خبرنگار ما گفت: به نظر می رسد شورای عالی بانکها این ابلاغیه را به دستور جای دیگری صادر کرده است.
گفتنی است این ابلاغیه به صورت پلمب شده و سربسته به تمام بانکها رسیده است.
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home