Thursday, May 22, 2003

٭
صدوربخشنامه توسط اداره اماكن نيروهاي انتظامي مبني بر گذاشتن ته ريش به مغازه داران و منع فروش پيراهن سفيد مردانه، عينك هاي آفتابي و مانتوهاي مد روز
راديو فردا
اداره اماكن تهران با صدور بخشنامه اي خطاب به مغازه داران آنان را از فروش برخي كالاهاي زينتي مخصوص جوانان مانند برخي مانتو ها و عينك هاي آفتابي منع كرد. اداره اماكن نيروي انتظامي در بخشنامه خود از بوتيك دارارن تهران خواست ته ريش بگذارند. مانتو هاي رنگ روشن و اغلب تنگ، با چاك هاي بيش از 15 سانت و آستين هاي سه ربع، پيراهن سفيد مردانه، انواع رينك هاي آفتابي بدون قاب (frameless) و عينك هاي شب معروف به عينك هاي ماهواري اي جزو اقلام ممنوعه اند.
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home