Saturday, May 17, 2003

٭
ابراهیم نبوی

با توجه به اينكه اخيراً شنيده شده است كه مردم عراق به قول آقاي شريعتمداري و مسوولان سيماي جمهوري اسلامي خواستار حكومتي مانند ايران هستند، لذا پيشنهاد مي شود آمريكايي ها يك دوره سفر توريستي براي بازديد از ايران براي ملت عراق بگذارند تا آنها ديگر از اين علايق جانكاه نداشته باشند.........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home