Tuesday, May 13, 2003

٭
در ايران يک نفر به جرم قتل دو نفر ديگر با شمشير گردن زده شد
به اين ترتيب ديگر تنها عربستان سعودي نيست که مجرمان را در ملاء عام گردن مي زند.
نياز بهمني (روزنامه نگار، تهران): مردي که به نوشته روزنامه صداي عدالت، چاپ تهران، شبانه به خانه دو مرد رفته و آنان را به طرز فجيعي به قتل رسانده بود، به جرم دو فقره قتل عمد و سه فقره زناي عنف، به سه بار قطع گردن با شمشير و دو بار اعدام محکوم شد. اين قاتل با تشکيل شبکه سرقت مسلحانه در سيستان و بلوچستان، شبانه به خانه هاي مردم رفته و پس از سرقت اموال آنان، قربانيان خود را به قتل مي رساند. حکم وي که از سوي شعبه 34 ديوان عالي کشور تاييد شده بود، صبح امروز اجراء شد و اين مرد در ملاء عام با شمشير گردن زده شد. اين در حالي است که امروز هشت قاتل به جرم ربودن زنان و دختران از سوي جمهوري اسلامي در مشهد به دار آويخته شدند.

لينک اصلي خبر........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home