Tuesday, May 06, 2003

٭
ناگفته هاي پرونده قتلهاي محفلي (قتل 5 تن) در شهر کرمان

بگذاريد سردار جورکش، فرمانده سابق نيروي انتظامي کرمان که در ارتباط با پرونده باند محفلي کرمان برکنار شده ناگفته ها را بگويد!

قاضي اميري تبار رئيس شعبه 9 دادگستري کرمان يا کذابي احمق است و شعور 70 ميليون ايراني را به مسخره گرفته و يا خود ابلهي است که لياقت تکيه زدن بر مقام قاضي را ندارد. من قاضي نيستم و از مسائل جنايي هيچ سر در نمي آورم. ولي مضحک بودن داستان آقاي اميري تبار برايم بسيار واضح است! بياييد قدري در داستان گفته شده توسط ايشان تامل کنيم تا به حقيقت ماجرا دست يابيم...

لينک اصلي صحبت هاي آقاي اميري تبار از سايت حادثه و روزنامه اعتماد
به گفته قاضي‌ دادگاه‌ كرمان، آقاي اميري تبار قاتلين‌ قتل‌ دوم‌ را در اواخر شهريور 81 انجام داده اند و پس از انجام قتل موبايل‌ و موتور مقتول‌ را برداشتند‌ تا از آنها براي‌ كارهايشان‌ استفاده‌ كنند‌. همچنين در قتل چهارم و پنجم قاتلين پس از کشتن محمدرضاو شهره موبايل‌ محمدرضا را برداشته اند و از آن استفاده کرده اند‌.

1 - تماسهاي برقرار شده از موبايل قربانيان
نگارنده از کم و کيف ماجراهاي جنايي اطلاع دقيقي ندارد، ولي در همان حد اندک شنيده که بطور معمول در صورت وقوع اينگونه موارد و بلافاصله پس از اطلاع نيروي انتظامي شماره تلفن موبايل مقتولين و يا گمشدگان مورد کنترل قرار گرفته و تمام تماسها کنترل خواهد شد و با توجه به ديجيتال بودن مراکز تلفن همراه و امکان پرينت تمامي شماره هاي گرفته شده با اولين تماس انجام شده توسط ربايندگان موبايل، شماره تماس و مکان فرد تلفن شده قابل رديابيست!!!
در حاليکه آقاي اميري تبار فرموده اند اينکار انجام نشده و قاتلان بدون اينکه کوچکترين رديابي بشوند بيش از 2000 تماس از موبايلهاي قربانيان داشته اند!
ايشان فرموده اند:"پس از بازجويي از فرد ششم که از دست قاتلان نجات يافته متوجه‌ شديم‌ چند تن‌ از ربايندگان‌ همراه‌ خود موبايل‌ داشته‌اند و حدس‌ زديم‌ اين‌ موبايل‌ها متعلق‌ به‌ قربانيان‌ است‌ بنابراين‌ بعد از استعلام‌ از مخابرات‌ تهران‌ و گرفتن‌ پرينت‌ تماس‌هايي‌ كه‌ با شماره‌ موبايل‌هاي‌ مقتولان‌ گرفته‌ شده‌ بود، متوجه‌ شديم‌ بيش‌ از 2 هزار تماس‌ تلفني‌ با اين‌ موبايل‌ها انجام‌ شده‌ كه‌ بيشتر آنها با مركز كنترل‌ فرماندهي‌ ناجا و با شخصي‌ به‌ نام‌ محمد حمزه‌ مصطفوي‌ بوده‌ است‌"
آيا واقعا نحوه برخورد کاراگاهان نخبه و زيرک آگاهي در مواجهه با چنين مواردي بدين صورت است که گمان ميدارند موبايل مقتولين و يا گمشدگان دچار امداد غيبي شده است و براستي تنها با ديدن موبايل در دست قاتلان ميتوان شک کرد که اين موبايلها همان موبايل مقتولين و يا گمشدگان بوده است؟!!!!

2 - فرار هادي مقتول بالقوه ششم

آقاي اميري تبار فرموده اند: "هادي‌ پس‌ از آزادي‌ از دست‌ گروه‌ به‌ دادگاه‌ احضار و او را تحت‌ بازجويي‌ قرار داديم‌ و سرنخ‌هايي‌ درباره‌ گروه‌ به‌ دست‌ آورديم‌ و بعد از بيرون‌ آوردن‌ پيشينه‌ هادي‌ متوجه‌ شديم‌ خود او به‌ اتهام‌ قتل‌ برادرزنش‌ تحت‌ تعقيب‌ است‌، به‌ همين‌ دليل‌ وي‌ را بازداشت‌ كرديم‌، اما او موفق‌ به‌ فرار شد و در حال‌ حاضر ماموران‌ به‌ دنبال‌ اين‌ جوان‌ فراري‌ هستند"

هادي در مواجهه با قاتلان چه ديده و يا چه شنيده که حضورش در دادگاه مشکل آفرين خواهد بود! آيا او پس از دستگيري توسط نيروي انتظامي به علت داشتن اطلاعات خاص راجع به آمرين قتلها، تعداد قاتلين و چگونگي قتلها سربه نيست شده و يا نيروي انتظامي بدين اندازه بي عرضه ميباشد که قاتلين (گفته شده هادي به‌ اتهام‌ قتل‌ برادرزنش‌ تحت‌ تعقيب‌ است‌) بدين راحتي از چنگ آنها فرار ميکنند؟!!!!

3- برکناري مشکوک سردار جورکش و اظهارات ايشان در مورد داشتن ناگفته ها در مورد اين پرونده

آقاي اميري تبار، قاضي‌ دادگاه‌ كرمان فرموده اند که بركناري‌ سردار جوركش‌، فرمانده‌ سابق‌ نيروي‌ انتظامي‌ كرمان‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ اين‌ پرونده‌ نداشته است و ايشان هيچ‌ اطلاعاتي‌ در خصوص‌ اين‌ پرونده‌ نداشت‌ كه‌ در اختيار مردم‌ قرار دهد و تمامي‌ حرفهاي‌ ايشان‌ را تكذيب‌ مي‌كنم‌. اين در حاليست که سردار جوركش‌ پس‌ از دستگيري‌ اعضاي‌ اين‌ باند، اعلام‌ كرده‌ بود ناگفته‌هاي‌ زيادي‌ دارد و حاضر به‌ مناظره‌ با رييس‌ كل‌ دادگستري‌ كرمان‌ است‌.
تکذيب بچه گانه حرفهاي سردار جورکش توسط قاضي اميرتبار بسيار مضحک است. در همان کشوري که در صورت وقوع جرم همسايگان مجرم نيز احضار شده و آنقدر بازجويي ميشوند که بالاخره چيزي يادشان بيايد، بدين گونه به صحبتهاي فرمانده نيروي انتظامي بي توجهي ميشود و گفته ميشود که ايشان حتما چيزي براي گفتن ندارد و حرفهايش کذب محض است!

جمع سه مورد فوق نشاندهنده اين است که آمرين و عامليني پشت پرده اين قتلها موجودند که حضورشان به منفعت آقاي اميري تبار و دادگاه کرمان نيست!!!
کليد بخشي از اين گنجينه اطلاعات در دست سردار جوکش و کليد قفلي ديگر از آن در دست هادي، مقتول بالقوه ششم است.

در همين باره:داستان قتل رضا و شهره (زوج متاهل) به وسيله بسيجيان پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ علي‌اصغر مولا


خبر تکمیلی(1386/1/26): تبرئه قاتلان جنایتکار قتلهای محفلی کرمان

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home