Sunday, May 11, 2003

٭
13 قتل ديگر در کرمان
به اين قسمت از گزارش توجه کنيد:
"پدر يكي‌ از مقتولان‌ (به‌ نام‌ علي‌ گواه‌ شيري‌) در مورد قتل‌فرزندش‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: »پسرم‌ در تاريخ‌ اول‌ شهريور ماه‌ سال‌ 81 به‌ قتل‌ رسيد اما ظاهرا قاتلان‌ هنگام‌ فرار يك‌ كاغذ از جيبشان‌ بيرون‌ افتاده‌ بود كه‌ در كنار جسد پسرم‌ پيدا كرديم‌ و روي‌ اين‌ كاغذ يك‌ شماره‌ موبايل‌ و دو شماره‌ تلفن‌ ؤابت‌ نوشته‌ شده‌ بود ،ولي ‌(نيروي انتظامي) به‌ آن‌ توجهي‌ نكرد. "

همچنين جالب توجه است که اين 13 قتل نيز به همان روش 5 قتل قبلي انجام شده و جسد نيز به همان صورت رها شده است!!! آيا اين جنايتها حاصل فعاليت سازمان يافته گروهي قويتر از چند جوان بسيجي نيست!

راز ناگشوده‌ 13قتل‌ مرموز در كرمان‌ (از سايت حادثه)

21 ارديبهشت - اعتماد، در پي‌ افشاي‌ قتل‌هاي‌ محفلي‌ كرمان‌، روشن‌ شد كه‌ از سال‌ گذشته‌ قتل‌هاي‌ ديگري‌ در كرمان‌ اتفاق‌ افتاده‌ كه‌ راز اين‌ جنايات‌ هنوز افشا نشده‌ است‌. قربانيان‌ اين‌ جنايات‌، زنان‌ و مرداني‌ بوده‌اند كه‌ قاتلان‌، برخي‌ از آنان‌ را ربوده‌ و به‌ قتل‌ رسانده‌اند.

اين‌ گروه‌ از قربانيان‌ توسط‌ افراد ناشناس‌ يا خفه‌ شده‌اند و يا با ضربات‌ چاقو از پاي‌ درآمده‌اند. قاضي‌ دادگاه‌ كرمان‌ كه‌ به‌ پرونده‌ عاملان‌ قتل‌هاي‌ محفلي‌ رسيدگي‌ مي‌كند، به‌ خبرنگار اعزامي‌ »اعتماد« گفت‌:»براي‌ دادگاه‌، پرونده‌ قتل‌ پنج‌ زن‌ و مرد مطرح‌ است‌ كه‌ 6 متهم‌ حاضر در دادگاه‌ به‌ ارتكاب‌ اين‌ پنج‌ جنايت‌ اعتراف‌ كرده‌اند.« قاضي‌ دادگاه‌ افزود: از سيزده‌ فقره‌ قتل‌ ديگر اطلاع‌ دارم‌ ولي‌ دادگاه‌ اكنون‌ مسوول‌ رسيدگي‌ به‌ همين‌ 5 فقر قتلي‌ است‌ كه‌ متهمان‌ حاضر در دادگاه‌ به‌ گردن‌ گرفته‌اند. اميري‌تبار، قاضي‌ دادگاه‌ كرمان‌ درباره‌ نحوه‌ رسيدگي‌ به‌ اتهامات‌ 6 عضو باند محفلي‌ گفت‌:اگر به‌ اين‌ پرونده‌ با دقت‌ كامل‌ رسيدگي‌ نشود و مجازات‌ قانوني‌ براي‌ متهمان‌ تعيين‌ نگردد، پرونده‌ براي‌ هميشه‌ براي‌ افكار عمومي‌ مفتوح‌ باقي‌ مي‌ماند و هيچگاه‌ مختومه‌ نخواهد شد. قاضي‌ دادگاه‌ به‌ غيرعلني‌ بودن‌ جلسات‌ محاكمه‌ اعضاي‌ باند اشاره‌ كرد و گفت‌: چون‌ در پرونده‌ اتهاماتي‌ درباره‌ مسائل‌ نامشروع‌ وجود دارد، بنابراين‌ بخاطر اينكه‌ احتمال‌ حضور خانم‌ها در جلسه‌ وجود داشت‌، بنا به‌ مصالح‌ اخلاقي‌، جلسات‌ دادگاه‌ مي‌بايست‌ غيرعلني‌ برگزار مي‌شد. به‌ گزارش‌ مرجان‌ لقايي‌، خبرنگار اعزامي‌ »اعتماد« به‌ كرمان‌، قرار است‌ راي‌ دادگاه‌ درباره‌ متهمان‌ روز سه‌شنبه‌ )پس‌ فردا( اعلام‌ شود. قاضي‌ دادگاه‌ در اين‌ مورد گفت‌: راي‌ دادگاه‌ طبق‌ قوانين‌ مجازات‌ اسلامي‌ صادر شده‌ است‌ و انتظار افكار عمومي‌ از دادگاه‌ اسلامي‌ را برآورده‌ مي‌كند. قاضي‌ دادگاه‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: متهمان‌ حاضر در دادگاه‌ سعي‌ داشتند در پرونده‌ اعمال‌ نفوذ كنند اما با دستور اكيد رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ و رييس‌ كل‌ دادگستري‌ كرمان‌ نتوانستند كاري‌ انجام‌ بدهند و به‌ پرونده‌ بدون‌ هيچ‌ مشكلي‌ رسيدگي‌ شد. قتل‌هاي‌ مشكوك‌ به‌ گزارش‌ خبرنگار اعزامي‌ »اعتماد«، طي‌ يك‌ سال‌ اخير علاوه‌ بر پنج‌ قرباني‌ كه‌ افراد باند محفلي‌ به‌ كشتن‌ آنها اعتراف‌ كرده‌اند، سيزده‌ زن‌ و مرد ديگر در كرمان‌ ربوده‌ شده‌ و يا در خانه‌ها به‌ طرز مرموزي‌ كشته‌ شده‌اند كه‌ پرونده‌هاي‌ آنها گشوده‌ مانده‌ بي‌آنكه‌ عاملان‌ اين‌ جنايات‌ شناسايي‌ شوند. يكي‌ از اين‌ قربانيان‌، جوان‌ 24 ساله‌يي‌ به‌ نام‌ »عليرضا« شيرازي‌ بود كه‌ به‌ همان‌ شيوه‌ افراد باند محفلي‌ ربوده‌ و به‌ قتل‌ رسيده‌ است‌. براساس‌ گزارش‌ به‌ دست‌ آمده‌ ساعت‌ پنج‌ونيم‌ بعدازظهر روز چهارم‌ شهريور ماه‌ سال‌ گذشته‌ چهار نفر با يك‌ پيكان‌ سفيد به‌ منزل‌ »عليرضا شيرازي‌« رفتند و او را همراه‌ خود بردند و چند روز بعد جنازه‌ اين‌ جوان‌ در بيابان‌ پيدا شد. خانواده‌ اين‌ جوان‌ گفتند: پس‌ از ناپديدشدن‌ پسرمان‌ افراد ناشناس‌ دو بار با منزل‌مان‌ تماس‌ گرفتند و گفتند »ما پسرتان‌ را كشتيم‌ و جنازه‌اش‌ را كنار جاده‌ اختيار آباد در نزديكي‌ راه‌ آهن‌ انداختيم‌.« خانواده‌ »عليرضا« هم‌ با اين‌ نشاني‌ به‌ بياباني‌ در نزديكي‌ شهر كرمان‌ رفتند و جنازه‌ او را در حالي‌ پيدا كردند كه‌ بخشي‌ از پيكرش‌ را حيوانات‌ خورده‌ بودند. به‌ گفته‌ پزشكان‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ هيچ‌ اؤري‌ از ضربات‌ چاقو بر بدن‌ مقتول‌ ديده‌ نمي‌شد، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ او را خفه‌ كرده‌اند. زن‌ ميانسالي‌ به‌ نام‌ زيبا شاهدوستي‌ يكي‌ ديگر از سيزده‌ قرباني‌ است‌ كه‌ افراد ناشناس‌ او را هم‌ در خانه‌اش‌ خفه‌ كرده‌ و سپس‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ آؤار جنايت‌، خانه‌ را به‌ آتش‌ كشيده‌اند. همسايگان‌ مي‌گويند: سرنشينان‌ يك‌ پيكان‌ سفيدرنگ‌ كه‌ چهار نفر بودند، به‌ بهانه‌ اجاره‌ كردن‌ يكي‌ از اتاق‌هاي‌ منزل‌ اين‌ زن‌ به‌ ديدنش‌ رفته‌اند و پس‌ از زدن‌ زنگ‌، صاحبخانه‌ در را به‌ روي‌ آنها باز كرده‌ است‌. همسايگان‌ گفته‌اند: پس‌ از چند دقيقه‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ دود غليظي‌ از خانه‌ اين‌ زن‌ بلند شده‌ است‌. چند تن‌ از همسايگان‌ وقتي‌ وارد خانه‌ شده‌اند، جنازه‌ زن‌ را ديده‌اند كه‌ كف‌ اتاق‌ افتاده‌ است‌. پزشكان‌ هم‌ نظر دادند كه‌ اين‌ زن‌ را خفه‌ كرده‌اند. علي‌ گواشيري‌، 25 ساله‌، يكي‌ ديگر از سيزده‌ قرباني‌ است‌ كه‌ سال‌ گذشته‌ توسط‌ افرادي‌ در خانه‌اش‌ كشته‌ شد. گزارش‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ از خانه‌ هيچكدام‌ از اين‌ سيزده‌ قرباني‌ سرقتي‌ انجام‌ نگرفته‌ است‌. يكي‌ ديگر از قربانيان‌ قتل‌هاي‌ كرمان‌ علي‌ موسي‌ پور عسگري‌ 50 ساله‌ است‌ كه‌ جسدش‌ در تاريخ‌ 6 شهريور ماه‌ سال‌ 81 در بيابان‌هاي‌ اطراف‌ كرمان‌ در حالي‌ پيدا شد كه‌ نيمي‌ از بدنش‌ را حيوانات‌ خورده‌ بودند. به‌ گفته‌ خانواده‌ مقتول‌ اوايل‌ شهريور ماه‌ سرنشينان‌ يك‌ پيكان‌ سفيد رنگ‌ به‌ درخانه‌ وي‌ آمدند و او را با خود بردند كه‌ ديگر به‌ خانه‌ برنگشت‌ و جسدش‌ يك‌ هفته‌ بعد دربيابان‌ پيدا شد.پدر يكي‌ از مقتولان‌ )به‌ نام‌ علي‌ گواه‌ شيري‌( در مورد قتل‌فرزندش‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: »پسرم‌ در تاريخ‌ اول‌ شهريور ماه‌ سال‌ 81 به‌ قتل‌ رسيد اما ظاهرا قاتلان‌ هنگام‌ فرار يك‌ كاغذ از جيبشان‌ بيرون‌ افتاده‌ بود كه‌ در كنار جسد پسرم‌ پيدا كرديم‌ و روي‌ اين‌ كاغذ يك‌ شماره‌ موبايل‌ و دو شماره‌ تلفن‌ ؤابت‌ نوشته‌ شده‌ بود ،ولي‌ به‌ آن‌ توجهي‌ نكرد. حالا من‌ يك‌ شكايت‌ جديد تنظيم‌ كرده‌ام‌ و مي‌خواهم‌ به‌ نيروي‌ انتظامي‌ تحويل‌ بدهم‌ شايد قاتل‌ پسر من‌ هم‌ يكي‌ از اين‌ 6 نفر باشد. چرا سردار جوركش‌ بركنار شد قاضي‌ پرونده‌ در مورد علت‌ بركناري‌ سردار جوركش‌ نيز به‌ خبرنگار ما گفت‌: با توجه‌ به‌ اينكه‌ از سال‌ گذشته‌ تاكنون‌ ما شاهد 18 قتل‌ در اين‌ شهرستان‌ بوديم‌ و از اين‌ تعداد فقط‌ 5 فقره‌ قتل‌ها كشف‌ و شناسايي‌ شده‌ است‌، نيروي‌ انتظامي‌ اين‌ موضوع‌ را از ضعف‌ عملكرد سردار جوركش‌ دانست‌ و ايشان‌ را از سمت‌ خود بركنار كرد. همانگونه‌ كه‌ در شماره‌هاي‌ گذشته‌ نوشتيم‌، سردار جوركش‌، فرمانده‌ سابق‌ نيروي‌ انتظامي‌ كرمان‌ در جريان‌ طرح‌ جنايات‌ اعضاي‌ باند محفلي‌ بركنار شده‌ بود. گفته‌ مي‌شد وي‌ حاضر به‌ افشاي‌ فعاليت‌ باند است‌ ولي‌ با مخالفت‌ برخي‌ از مسوولان‌ روبرو شده‌ است‌.اما همانگونه‌ كه‌ مي‌خوانيد قاضي‌ دادگاه‌ اين‌ موضوع‌ را شايعه‌ مي‌داند و تكذيب‌ مي‌كند.

تکمیلی(1386/1/26): تبرئه قاتلان جنایتکار قتلهای محفلی کرمان........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home