Thursday, November 08, 2007

٭

رئیس جمهور منتخب ملت ایران در یک رقابت سخت و تنگاتنگ از مابین انبوه نامزدهای واجد شرایطی که در یک زمستان سخت خود را از دهستان های دوردست به مرکز رسانده بودند، برگزیده شد.رئیس جمهور منتخب ما صورتی بشاش و خنده رو داشته و لبخند ملیحش زبانزد جهانیان است.

رئیس جمهور ما خیلی خاکی است و هر وقت برای حل مشکل ما به روستایمان میآید خود را به شکل ما در میآورد و ما برایش کف میزنیم و خیلی ذوق میکنیم. البته او هم خیلی ذوق میکند و ما همه خوشحالیم.

او خیلی مهربان است و کودکان را میبوسد و به آنها مهر میورزد


رئیس جمهور ما آنقدر دوست داشتنی است که خیلی از خواهران مسلمان برایش غش و ضعف میکنند
رئیس جمهور ما تا به حال چند پدر خود را از دست داده و به دست خود دفن کرده است


راهنماییهای مهندسی او که خود مرد وزرشکاریست همواره مشکل گشای فوتبالیسهای ما بوده است. او روزی که در هواپیمای خود مشغول سفر به علی آباد سفلی بود چشمش به یک مجله ورزشی افتاد و پس از مطالعه آن متوجه شد که قطر توپ فوتبال از عرض دروازه کمتر است و فهمید که وارد کردن این توپ کوچک به دروازه به آن بزرگی از نظر مهندسی کار راحتی است و این راز را برای همه فوتبالیستهای تیم ملی که از درک این موضوع عاجز بودند افشا کردرئیس جمهور ما در مسافرت فرنگ هاله نوری به دور سر خود مشاهده کرد به این بزرگی!

و هر مرد بزرگ دشمنان بزرگی نیز دارد


خوشبختانه او راه حل مناسبی برای مبارزه با دشمنانش پیش گرفته است. او با درایت مهندسی خود میداند که تحصیل کردگان از درک و فهم تواناییهای بالای او عاجزند و او به ناچار میبایست به رای مردم ساده دل روستا تکیه کند. رئیس جمهور منتخب ما تنها رئیس جمهور در جهان است که به نود و چهار هزار و پانصد و بیست و یک دهستان کشور سفر کرده و با مشکلات تک تک روستاییان آشنا شده و در هر سفر خود حداقل 500 نامه از روستاییان گرفته و شخصا مطالعه کرده و دستورات لازم را برای حل مشکلات همه آنها صادر کرده است. البته او به همه خاطر نشان کرده که به علت سنگ اندازی دشمنانش حل مشکلات همه مردم کشور در عرض 4 سال اول ریاست جمهوریش ممکن نیست و تمام آنها که منتظر اجرایی شدن دستورات او هستند باید باز به او رای بدهند که انشاالله در 4 سال دوم مشکلات همه را با استفاده از انرژی هسته ای حل کند


رئیس جمهور ما روزها مشغول سخنرانی و ملاقات رودررو با مردم روستاست و شبها در هنگام پرواز بین روستاهای کشور نامه های مردم را پاسخ میدهد و سپس درون تخت هواپیمای مستضعفی خود میخوابد و خود را برای روز پر کار بعد آماده میکند


او از مراکز استانها بوسیله بالگرد برای ملاقات با رای دهندگان و تماشای مشکلات آنها به دهات اطراف سفر میکند

در سفرهای رئیس جمهور منتخب ما روستاییان که از گرد و خاک بلند شده از بالگرد خوب خاکی شده اند به دیدن او آمده و درخواست اول خود را که انرژی هسته ایست با او در میان میگذارنددر هر سفر او برخی از روستاییان که باور کرده اند او برای حل مشکلاتشان به ده آنها آمده برای او نامه مینویسند
جلیل بشارتی رئیس دفتر مناطق محروم که با فرهنگ روستا آشناتر است در گوش او میگوید که بهتر است برای جلب توجه روستاییان درون استامبولی وضو بگیرد و به همه بگوید که میخواهد با وضو به مشکلاتشان رسیدگی کند

بدین ترتیب او به همه ثابت میکند که خیلی خاکی و بچه مثبت است


او بعضی مواقع در خانه روستاییان حضور یافته و از کاسه آنها آب میخورد و روستاییان از این سادگی او لذت فراوانی میبرند. او اولین مسئولیست که از کاسه آنها آب خورده استدر آخر او که توانسته در سفر خود رای بسیاری جمع آوری کند با موفقیت به مرکز برمیگردد و روستاییان او را بدرقه میکنند

رئیس جمهور منتخب ملت ایران اکنون آماده رقابت با رقبای سرسخت انتخابات بعدی است و به حمد الله از این امتحان الهی نیز پیروز بیرون خواهد آمد


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home