Thursday, October 18, 2007

٭
به پاس تلاش جمهوری اسلامی برای حذف اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم و بی گناه فلسطین و مردم بی دفاع لبنان، سایت یاهو نیز در یک اقدام احمدی نژادی نام ایران را از لیست کشورها حذف کرد. این در حالیست که هنوز نام کشور فلسطین در لیست یاهو وجود دارد.


به نظر میرسد که تلاش بقیه کشورها در زمینه حذف نام ایران و تبدیل نام زیبای خلیج فارس به عبارت منحوس و تهوع آور خلیج ع.ر.ب.ی بسیار هماهنگ تر از تلاش سران جمهوری اسلامی برای حذف اسرائیل از نقشه جهان است و این تنها منافع مردم ایران است که قربانی سیاستهای ابلهانه و سخنان سخیف مسئولین ایران میشود.حذف نام ایرانباقی ماندن نام فلسطین

........................................................................................

Comments:
-

Your Link here:لینک شما در اینجا


http://www.persiancultures.com/


سر افراز باشید All the best


www.PersianCultureS.com پرژن کالچرز دات کام


-
 
Post a Comment

Home