Tuesday, June 17, 2003

٭
«صلوات براي قامت رعناي رهبر» هنگام کتک زدن دانشجويان: گزارش نماينده مجلس از حمله شبه نظاميان انصار حزب الله به خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايي

امروز در جلسه مجلس شوراي اسلامي، فاطمه حقيقت جو، نماينده اصلاح طلب مجلس، مشاهدات خود را از وضعيت خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايي تهران پس از حمله انصار حزب الله بازگو کرد. وي گفت که در جاي جاي ديوارها، کف راهروها، پله ها، پشت بام، زمين، زمين ورزش و محوطه خوابگاه آثار خونهاي ريخته شده مشهود بود و در حين گفتگو با دانشجويان مظلوم مضروب، شاهد چشمهاي ورم کرده و خونبار، سرهاي متورم و شکسته و دستهاي شکسته بودند. و از همه تلخ تر اينکه حتي نابينايان از حمله مغول وار اين قوم مزدور و قداره بند در امان نماندند. وي افزود: جاي بسي تاسف بود که دانشجويان نقل مي کردند آنان با شعار «يا زهرا و يا حسين» حمله مي کردند و مرتب تکرار مي کردند «به موقعيت کربلا بازگرديد»، و وقتي دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند، خواستار ذکر صلوات براي قامت رعناي رهبر مي شدند و سپس با فحشهاي زشت غير قابل ذکر دانشجويان را مورد تحقير قرار مي دادند.

راديو فردا........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home