Saturday, June 21, 2003

٭
دستگيري 502 نفر در اطراف كرج
از سايت راديو فردا

لينک صوتي

نازي عظيما (راديو فردا): در ايران اعتراضهاي دانشجويان و جوانان همچنان ادامه دارد، گرچه به نظر مي رسد که در تهران حضور گسترده نيروهاي انتظامي در نقاط کليدي شهر، همراه با شدت گرفتن موج بازداشتها سبب شده است دانشجويان حرکتهاي اعتراضي خود را به محوطه دانشگاه محدود کنند. با اين حال به گزارش خبرگزاريهاي داخلي و خارجي، حرکتهاي اعتراضي جوانان در شهرهاي مختلف همچنان ادامه دارد. شب گذشته شهر رباط کريم، شاهد تظاهرات خياباني بود. امروز نيز گروهي از خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده، ويکي از نمايندگان مجلس، در اعتراض به بازداشتها و عدم رسيدگي به وضعيت دانشجويان دستگير شده، در برابر مسجد دانشگاه تهران دست به تحصن زدند. جمشيد زند گزارشي در اين باره دارد:
جمشيد زند (راديو فردا): به گفته فرمانده نيروي انتظامي استان تهران، در ناآرامي ها و تظاهرات چند شب گذشته در منطقه گوهردشت، فرديس، حصارک، و گلشهر کرج، 502 نفر دستگير شدند. اکثر دستگير شدگان جوان هستند و به ادعاي فرمانده نيروي انتظامي تهران، 5 نفر از عوامل گروههاي سياسي خارج از کشور، که به گفته او ارتباط آنها با کشورهاي خارجي به اثبات رسيده است، در ميان دستگير شدگان هستند. 18 نفر از پرسنل نيروهاي انتظامي و بسيج هم در اثر سنگ پراکني تظاهرکنندگان مجروح شدند. او همچنين در مورد ناآرامي هاي شب گذشته در رباط کريم گفت: اين تظاهرات با دخالت نيروي انتظامي مهار شده، و اوضاع در اين منطقه تحت کنترل است.

در حرکتهاي اعتراضي چند شب اخير، شعبه بانک ملي و مجتمع قضايي فرديس هم تخريب شد. همچنين در چند روز گذشته خانواده بازداشت شدگان چندين بار دست به تحصن در منطقه باغستان، و در مقابل زندان گوهردشت، محل نگهداري بازداشت شدگان زده و خواهان آزادي فرزندانشان شدند. به گزارش خبرگزاري ايسنا، امروز هم گروهي از خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده، و تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران، با دکتر فرجي دانا، رئيس دانشگاه تهران ديدار و گفتگو کردند. در اين نشست، نمايندگان دانشجويان خواستار موضع گيري شفاف و علني در مطبوعات شدند و بر لزوم قانوني دانستن تجمعات دانشجويان در محوطه دانشگاه تاکيد کردند. در اين جلسه احمد شيرزاد، نماينده مجلس و پدر يکي از دانشجويان بازداشت شده بازداشت دانشجويان را مغاير با تمام موازين قانوني دانست و آن را بدترين اتفاق در طول چند سال اخيردر دانشگاهها خواند. احمد شيرزاد، نماينده اصفهان همچنين خطاب به رئيس دانشگاه تهران گفت: من مي دانم که نه از دست شما، نه از دست وزير، نه از دست رئيس جمهور، و نه از دست خودم به عنوان يک نماينده کاري بر نمي آيد. آقاي شيرزاد در ادامه افزود: از جايي که خانه خود را دانشگاه و مسجد دانشگاه مي دانم، تا روشن شدن وضعيت فرزندم و ساير دانشجويان در مسجد دانشگاه تهران تحصن خواهم کرد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، هم اکنون احمد شيرزاد و تعدادي از خانواده هاي دانشجويان، در مقابل درب مسجد دانشگاه تحصن کرده اند. رئيس دانشگاه تهران در جمع خانواده دستگير شدگان گفت: نامه اي به شوراي امنيت کشور فرستاده است که در آن دستگيري دانشجويان توسط افراد لباس شخصي، بدون حکم رسمي و آدم ربايي، موجب رعب و وحشت در دانشگاه خوانده شده است و از مسئولان خواسته شده، در شيوه برخوردهاي خود بازنگري جدي کنند. امروز محمد خاتمي، رئيس جمهوري و مسئولان امنيتي کشور با آيت الله خامنه اي ديدار خواهند کرد تا با او درباره موج ناآرامي هاي دو هفته گذشته و بازداشتها گفتگو کند.........................................................................................

Home