Saturday, June 21, 2003

٭
3 کشته در حمله انصار به خوابگاه پسران دانشگاه بوعلي سينا همدان و تعطيلي ناگهاني دانشگاه
از سايت پيک ايران

شهر همدان در چند شب گذشته شاهد نا آرامی های بسیاری بود که در تاریخ این شهر پس از انقلاب بی سابقه بود. اما خبرهای این شهر به بیرون درز نکرد. در شبهای 25و 26 و 27 خرداد ما ه دانشگاه بوعلی سینا شاهد تظاهرات تندی علیه حاکمیت ایران بود .به طوری که مردم نیز در بیرون از محوطه دانشگاه همراه با دانشجویان شعارهای ضد حکومتی سر میدادند.و خیل عظیم نیروهای انتظامی قادر به کنترل این تظاهرات نبودند. سرانجام در شب 27 نیروهای انصار حزب ا... که در دو شب گذشته در کمین نشسته بودند با حمله وحشیانه به خوابگاه پسران و با در دست داشتن سلاحهایی همچون شمشیرو تبرو قمه و چاقو به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند.
متاسفانه در این بین 3 دانشجو کشته شدند و بیش از 40 تن بازداشت شدند. از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست. پس از این جریانات در روز 28 خرداد ماه که مصادف بود با اولین روز این امتحانات دانشگاه به حال تعلیق در آمد و در بعد از ظهر همان روز دانشگاه تو سط ریاست نالایق خود دکتر غلامی تعطیل کامل اعلام شد و امتحانات به شهریور ماه منتقل شد و به دانشجویان 24 ساعت مهلت داده شد تا خوابگاهها را ترک کنند .از آن پس کنترل دانشگاه به دست نیروهای انتظامی افتاد . در گیر و دار این حوادث حکم جلب 4 تن از اعضای انجمن اسلامی که بر گزار کنندگان اولین رفراندوم قانون اساسی در سطح دانشگاههای کشور بودند از سوی شعبه 14 دادگاههای همدان به ریاست قاضی رمضانی (قاضی پرونده آقاجری) صادر گردید. که در شبهای درگیری یکی از این چهار تن به نام مجتبی افرند باز داشت شد. اما سه تن دیگر به نامهای : 1- یحیی صفی آریان 2 - علی خوشبخت 3 - محسن شکوهمند به صلاح دید دبیر انجمن اسلامی اقای فخرالدین حیدریان در ساعت 6 عصر شنبه 31 خرداد ماه خود را به نیروی انتظامی واقع در بلوار خواجه رشید جنب اداره گذرنامه تحویل دادند. شایان ذکر است که قبلا از جانب قوه قضاییه به پدر یحیی صفی آریان که کارمند قوه قضاییه میباشد فشار وارد شده بود که خود او پسرش را تحویل دهد که او از این کار امتناع ورزیده بود و باز شایان ذکر است در روزهای درگیری یکی از دانشجویان به نام سیروس محمدی در حضور خیل عظیمی از نیروهای انتظامی توسط افراد انصار حزب ا... ضرب و شتم شد و نیروی انتظامی کوچکترین عکس العملی نشان نداد . این در حالی است که سیروس در هنگامی که انصار او را به داخل ماشین میانداختند بارها از افراد نیروی اتظامی طلب کمک کرد اما کسی به کمک او نرفت.در حال حاضر از سرنوشت سیروس اطلاعی در دست نیست.........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home