Saturday, June 14, 2003

٭
يكي از دانشجويان خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبايي: در ساعت 20/2 ناگهان در اتاق‌ها زده شد و به بچه‌ها گفتند فرار كنيد، سه نفر از هم‌اتاقي‌هايم فرار كردند و من در اتاق ماندم. لباس‌شخصي‌ها در همه اتاق‌ها را مي‌شكستند و وارد مي‌شدند. در يكي از اتاق‌ها 8 نفر را كنار هم جمع كردند و پس از فحش‌هاي ناموسي، آنها را به شدت كتك زدند. تقريبا نيمي از حدود 600 نفر ساكن خوابگاه به وسيله مهاجمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند كه بيش از صد نفر آنان مجروح شدند.

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home