Saturday, June 21, 2003

٭
همه در سايت پيک ايران

يكي ديگر از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه تهران ناپديد شد!
در بسياری از دانشگاه ها تحصن و اعتراض دانشجوئی ادامه دارد!
تحصن احمد شيرزاد به همراه تعدادي ديگر از خانواده‌هاي دانشجويان بازداشت شده در مقابل مسجد دانشگاه تهران!
بازداشت شدگان اعتراضهاي اخير را در مشهد با زندانيان مبتلا به ايدز هم سلول ميكنند!
ناآرامي در دانشگاه ها و فضاي رعب و وحشت از موج دستگيري دانشجويان و مردم عادي!
لوموند: رژيم ملايان با هفتاد درصد جمعيت ايران بيگانه است!
يک دختر دانشجوی ديگر ربوده شد!
دو تن از اعضای جبهه دموکراتيک ربوده شدند!
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت بازداشت!
فرمانده ناحيه انتظامي كرمانشاه، از بازداشت 20 نفر در ناآراميهاي شب گذشته خبر داد!
گزارشی از درگيری های ديزيچه از شهرهای اطراف مبارکه اصفهان!
شهردار تهران کارکنان شهرداری را موظف به خبرچينی کرد!
تظاهرات مردمي در يزد ، اصفهان ، کرمان، سبزوار ‍، مشهد و ........!!!!!!!
تظاهرات در رفسنجان: مردم يکصدا شعار "مرگ بر هاشمي" سر دادند...!!!!
دستگیری 30 تن در رفسنجان!!!!
همه در سايت پيک ايران........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home