Monday, June 16, 2003

٭
ديروز سر چهارراه فاطمي چند نفر از جمله يک پسربچه 14-15 ساله که يه جليقه پليس تنش بود ماشينمون رو بازرسي کردند...
پسر بچه اي که سبيلش در نيومده از من کارت ماشين ميخواد و شماره ماشينم رو يادداشت ميکنه!!!!‌ بهش ميگم که به نظر شما گذر از تقاطع فاطمي-اميرآباد جرمه؟؟؟ ميگه بعدا ميفهمي!!! رفيقم از پشت ماشين با مسخره بازي بلند ميگه نه بابا حکومت نظامي که نيست... شايد دزدي شده دارند شماره ها رو يادداشت ميکنند بعدا چک کنند ببينند اين ماشينه اون دزديه بوده يا نه!!!! يارو بسيجيه خوشش نمياد و ميگه چي فرمودين؟؟؟!!! همون موقع از کنار ما ماشيني بوق زنان رد ميشه و بچه بسيجيه به اون گير ميده و سرش گرم ميشه!!!! ما هم سريع قبل از اينکه طرف به ما گير دوباره بده دودره ميکنيم!!!! البته شماره ماشينمون اونجاست!!!‌ ولي چه غلطي ميتونند بکنند!!!؟؟؟ چند نفر رو ميخواند بگيرند؟ چند نفر رو ميکشند؟؟؟
ديشب اکثر لباس شخصي ها رو جليقه داده بودند!!!! حالا شدند پليس!!! دو روز ديگه ميشند بسيج!!! دوباره ميشند لباس شخصي!!!! بابا جون چرا تو خبراتون اينها رو از هم جدا ميکنيد!!!!؟؟؟؟ اينا همشون يکيند!!!!
پليس ايران به خوابگاه دانشجوها حمله کرده.... پليس ايران مردم رو وحشيانه کتک زده........ اگه اينها از جانب حکومت پشتيباني نشوند که نميتونند اينجوري به جون مردم بيفتند!!!!
بابا اصلا سعيد عسگر خارج زندان چيکار ميکرده؟؟؟؟ چرا نميپرسيد؟؟؟؟ چرا نميگيد؟؟؟؟؟؟؟ چرا نمينويسيد؟؟؟؟؟؟
روزنامه آفتاب يه ستون پيام داره... زنگ بزنيد بپرسيد سعيد عسگر چرا تو زندان نيست؟ زنگ بزنيد بپرسيد چرا به بچه 15 ساله جليقه پليس ميدند؟ زنگ بزنيد بپرسيد چرا موبايلهاي اميرآباد اشکال داره؟؟؟ زنگ بزنيد بپرسيد چرا آقاي خاتمي کر و کور مادرزاد شده؟؟؟؟؟؟؟؟ شايد چاپ نشه!!!!‌ ولي بگذاريد حد اقل مسئولين روزنامه بدونند ما با گوسفند فرق ميکنيم!!!!!!!!!!!!!
اين همه تلفن عمومي ... زنگ بزنيد به شريعتمداري بگيد که ميدونيد اون شکنجه گر سازمان اطلاعات و بزودي مردم حسابش رو کف دستش ميگذارند... بابا اگر نميخواهيد هزينه بپردازيد، حداقل از اين کارهاي بي هزينه بکنيد.......
سايتها رو بخونيد و به دوستان و آشناياني که اينترنت ندارند خبر بديد.... يه تکون به خودتون بديد!!! کسانيکه وقتي من 5 سالم بود عکس آقا رو تو ماه ديديد؟؟؟ شما به ما مديونيد!!!! شماهايي که خوشي زير دلتون زد و هوس برق مجاني و آب مجاني کرديد و اون پير کثيف رو با سلام و صلوات آورديد و رو سر نسل ما سوار کرديد!!! يه کاري کنيد!!!! ميدونيد جوونهاي اين مملکت همه ميخوان يه جور از اين مملکت فرار کنند؟؟؟ ميدونيد رتبه اول فرار مغزها رو داريم؟ اين بلا رو شما سر ما آورديد و الان هم گوشه اتاق پاي BBC نشستيد و حتي حال رفتن بيرون براي تماشا رو هم نداريد... بعضيتون که حتي روزنامه ها رو هم نميخونيد که اعصابتون بهم نريزه!!! شايد هم وقت روزنامه خوندنتون رو هم صرف کلاهبرداري از همديگه ميکنيد که سودش بيشتره؟؟؟ نميدونم چي بهتون بگم که بسياري از دوستان و آشنايان خودم هم مثل شماند؟؟؟ سرشون رو کردن مثل کبک تو برف و هيچي رو نميبينند!!! ولي تو رو خدا يه بار هم سرتون رو از پنجره بيرون بياريد و اين مردم رو ببينيد....
به خدا ديگه خسته شديم.... کجاست اون غيرتتون؟؟؟؟ دخترهاتون شب تو خوابگاه با مانتوروسري ميخوابند که نصفه شب انصار سروقتشون نرند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ميفهميد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من نميگم بريد شعار بدبد!!!!!!!‌نميگم داد بزنيد!!!!!!!!!!! نميگم بجنگيد!!!!!!!!!!!!!!!! حداقل بي تفاوت نباشيد!!!!!!!!!!!!! امشب به جاي اينکه براي گردش تشريف ببريد پارک لاله تشريف ببريد اميرآباد..... قول ميدم دست دو تا بچه رو که بگيريد و بي سر و صدا رد شيد هيچ کس بهتون کار نداشته باشه......... بابا حداقل بگذاريد اونجا شلوغ بشه........... متحد که نيستيد! لااقل اداي وحدت رو در بياريد.........
کاري نکنيد اون انگليسي کثيف بگه اين ملت لياقت چنين حکومتي رو داره.........
حالا که خبرگزاري هاي جهان دارند اين اخبار رو پيگيري ميکنند بياين به جهانيان بفهمونيد که بايد حساب مردم ايران رو از دولتش جدا کنه!!!!!!!!!

نظر بدهيد:




........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home