Wednesday, April 23, 2003

٭
به دنبال محکوميت پي در پي دست اندرکاران سينما چارلي چاپلين احضار و محاكمه شد

سيد ابراهيم نبوي
nabavionline.com

در راستاي توجه ويژه مسوولان مملكت به امور سينمايي و ضرورت بازجويي كليه سينماگران و ساير ملت ايران، متن بازجويي عنصر خائن و سرسپرده و پليد، سر چارلز اسپنسر چاپلين فرزند اصغر، باصطلاح كارگردان و بازيگر كه جهت بررسي سينماي جديد ايران، بخصوص كيارستمي و مخملباف و جعفر پناهي به ايران رفته و به دليل حضور در اماكن مختلف در همان اماكن دستگير شد، به شرح زير منتشر مي گردد.

بازجوي محترم: اسم؟

چاپلين: چارلي

بازجوي محترم: نام خانوادگي؟

چاپلين: چاپلين

بازجوي محترم: به كليه اقدامات خود اعتراف كنيد

چاپلين: كدام اقدامات؟

بازجوي محترم: طفره نرو مارمولك. به هر كاري كه از بچگي كردي اعتراف كن

چاپلين: بچه كه بودم يه بار معده ام ناراحت بود، چيز شد.

بازجوي محترم: دقيقا بگو چكار كردي

چاپلين: يك صدايي در اومد.

بازجوي محترم: در جهت اهداف چه كسي اين صدا در اومد؟

چاپلين: در جهت اهداف معده ام، چون خيلي ناراحت بود.

بازجوي محترم: بنابراين، به اتهام شورش و ايجاد اخلال در نظم عمومي با توليد سروصداي تحريك كننده به سه ماه زندان محكوم مي شي. ديگه چي كار كردي؟

چاپلين: بعدش بزرگ شدم.

بازجوي محترم: به چه دليل؟

چاپلين: چون مجبور بودم.

بازجوي محترم: از طرف كدوم سازمان اطلاعاتي مجبور شدي؟

چاپلين: هيچ كدوم، من فقط فيلمساز شدم.

بازجوي محترم: چطور تصميم گرفتي از طريق ساختن فيلم به نظام جمهوري اسلامي لطمه بزني؟

چاپلين: من نمي خواستم اين كار رو بكنم. من در آمريكا بودم. اصلا اينجا نبودم.

بازجوي محترم: كليه روابطت رو با كليه آمريكائيان، از جمله كاركنان سيا، موساد، كا گ ب، اينتليجنت سرويس و جاهاي ديگري كه من يادم رفته بگو.

چاپلين: من با 16728 آمريكايي در طول زندگي رابطه داشتم. كدوم رو بگم؟

بازجوي محترم: همه رو بگو. ما تا وقتي اين مملكت كاملا از بين نرفته براي بازجويي وقت داريم. راحت باش.

چاپلين: من با پولت گودار رابطه داشتم.

بازجوي محترم: اين آقا چي كاره است؟

چاپلين: اين آقا خانومه.

بازجوي محترم: ديگه بدتر. با او چه رابطه نامشروعي داشتي؟ چه كساني در جريان بودند؟ چند بار؟ در كجا؟ اول تو يا اول اون؟

چاپلين: اين خانوم همسر من بود.

بازجوي محترم: اگر همسرت بود پس چرا باهاش رابطه نامشروع داشتي؟

چاپلين: من باهاش رابطه نامشروع نداشتم.

بازجوي محترم: تو خجالت نمي كشي با زن خودت رابطه نامشروع برقرار مي كني؟ آدم با ناموس خودش اين كارا رو مي كنه؟

چاپلين: من رابطه نامشروع نداشتم.

بازجوي محترم: پس چرا گفتي داشتم؟

چاپلين: من نگفتم.

بازجوي محترم: پس اعتراف كردي داشتي. ازكجا پول مي آوردي فيلم مي ساختي؟

چاپلين: اول از تهيه كننده مي گرفتم. بعدا خودم با پول خودم فيلم تهيه مي كردم.

بازجوي محترم: تهيه كننده از كدوم روش غيرقانوني پول به دست آورده بود؟ و خودت از طريق رابطه با كدوم جناح سياسي و كدوم يكي از سرويس هاي اطلاعاتي پول گير مي آوردي؟ كليه روابط خودت رو با سيامك پورزند و رضا پهلوي و ديگران اعتراف كن.

چاپلين: تهيه كننده پول داشت و چون باباش مرده بود و بهش ارث رسيده بود توپ توپ بود. با اون پول فيلم مي ساخت.

بازجوي محترم: پدرش چه روابطي با سفارت نظام ستم شاهي در آمريكا داشت و چگونه از كمك هاي رژيم كثيف پهلوي استفاده مي كرد؟ و چه نقشي در كودتاي 28 مرداد داشت؟ تو در روز 28 مرداد 1332 راس ساعت 12 و 42 دقيقه كجا بودي؟

چاپلين: من در اون سال داشتم فيلم كنتسي از هنگ كنگ رو مي ساختم. ما ساعت 12 و 20 دقيقه همون روز براي ناهار تعطيل كرديم و ناهار خورديم. من سر ساعت 12 و 42 دقيقه داشتم دندونم رو خلال مي كردم.

بازجوي محترم: سر ناهار شعبون بي مخ و سپهبد زاهدي هم بودند؟

چاپلين: من اين دو نفر رو نمي شناسم.

بازجوي محترم: كليه اطلاعاتي كه در مورد اون زنيكه داري بگو

چاپلين: كدوم زنيكه؟

بازجوي محترم: همون كنتسي در هنگ كنگ

چاپلين: اين اسم يك فيلم هست كه نقش كنتس رو خانم سوفيا لورن بازي مي كنه.

بازجوي محترم: اين حاج خانوم چي كاره است؟

چاپلين: بازيگر سينماست و شوهر هم داره.

بازجوي محترم: چرا شما كه با زن خودت روابط نامشروع داشتي، با زن شوهردار اقدام به برقراري زناي محصنه كردي؟ و از سينما به عنوان پوشش اين رابطه استفاده كردي؟ ضمنا به كليه روابط سيامك پورزند با حاج خانوم سوفيا لورن اعتراف كن.

چاپلين: من سيامك پورزند رو نمي شناسم.

بازجوي محترم: پس اينجا چي كار مي كني؟

چاپلين: نمي دونم.

بازجوي محترم: مگه پورزند در مورد تو حرفي نزده؟

چاپلين: نه

بازجوي محترم: ما در خونه سيامك پورزند و چند نويسنده فيلمهاي كثيف تو رو پيدا كرديم. منظورت از ديكتاتور بزرگ اهانت به كدوم مقام كشور بود؟

چاپلين: منظورم هيتلر بود.

بازجوي محترم: چرا در شرايطي كه جنگ ما با آمريكاست و اروپايي هاي عزيز موضع انقلابي و ضد آمريكايي دارند، عليه مسوولان عزيز دولت آلمان فيلم ساختي؟

چاپلين: هيتلر ديكتاتور بود.

بازجوي محترم: اون به ما مربوطه، تو خفه شو.

چاپلين: چشم.

بازجوي محترم: سي دي ها و فيلم هاي تو در خونه عوامل استكباري چي كار مي كرد؟

چاپلين: سي دي ها و فيلم هاي من در بازار همه جا هست و تلويزيون هم اون ها رو پخش مي كنه.

بازجوي محترم: چطور به تلويزيون نفوذ كردي و فيلم ها تو دادي كه پخش كنن؟

چاپلين: من به تلويزيون نفوذ نكردم. اون ها به من نفوذ كردن و به طور غيرقانوني فيلم هاي من رو پخش كردن.

بازجوي محترم: پس اعتراف مي كني كه به اتهام اهانت به مسوولان نظام و اشاعه اكاذيب از جمله اتهام پخش غيرقانوني فيلم به مديريت سيماي مملكت به 6 ماه زندان محكوم مي شي.

چاپلين: فيلم هاي من مجوز داره.

بازجوي محترم: فيلم به هر حال فيلم هست. مجوز داشتن يا نداشتن اون به ما مربوط نيست. ضمنا در مورد اون خانوم رقاص هندي كه در آخر فيلم عصر جديد مي رقصيد توضيح بده.

چاپلين: تو فيلم عصر جديد اصلا رقاص هندي وجود نداره.

بازجوي محترم: ماموران ما خودشون ديدن، همه شون با هم، چند بار هم ديدن. سري دوي بود با اميتا باچان، اينا تو فيلم عصر جديد بازي مي كردن و مي رقصيدن.

چاپلين: من اين دو نفر رو نمي شناسم.

بازجوي محترم: غلط كردي. بايد اعتراف كني

چاپلين: شايد ته فيلم عصر جديد يه فيلم ديگه ضبط شده بود.

بازجوي محترم: به هر حال مسووليتش با كارگردان هست. بايد توضيح بدي.

چاپلين: آخه من نمي دونم.

بازجوي محترم: پس مي پذيري كه به اتهام روابط ويژه با خانم سري دوي و آقاي اميتا باچان جهت تهاجم فرهنگي به نظام به 6 ماه زندان محكوم هستي، با اتهامات قبلي سر جمع مي كنه يك سال و هشت ماه و چون تقاضاي عفو خواهي كرد مي شه يكسال و چون بعدا مصاحبه مي كني مي شه ده ماه. فعلا برو بيرون سرم شلوغه.

چاپلين: چشم.........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home