Monday, April 28, 2003

٭
تسليت به وطن پرستان ايراني! ديگه کارمون به جايي رسيده که دختران ایرانی رو به پاکستان و افغانستان قاچاق ميکنند!!!
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/030427_v-iranwomen.shtml
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از صدور رای دادگاهی در مشهد برای متهمان يک باند 53 نفره قاچاق دختران و زنان ایرانی به پاکستان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، اعضای این باند مجموعا به 281 سال حبس، 222 ضربه شلاق و 600 هزار تومان جزای نقدی و تبعید محکوم شده اند.

خانم گیتی پورفاضل، وکیل و محقق حقوق زنان، درباره کاستی های قانونی که به نظر وی به تجارت دختران خردسال در مناطق شرقی ایران دامن می زند می گوید: "در بسیاری از روستاهای مرزی ما در خراسان مردانی که چند فرزند دارند دختران 8 الی 9 ساله خود را به راحتی به 150 دلار می فروشند. این کودکان پس از فروش به پاکستان و يا افغانستان منتقل می شوند."

خانم پور فاضل می افزيد: "متاسفانه قانون نيز به پدر اين اجازه را داده است که بچه ای که حتی به سن بلوغ هم نرسيده به عقد هر کسی درآورد.قانون هم دست اين افراد را باز گذاشته است."........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home