Saturday, March 01, 2003

٭
یه وبلاگ درست شده به نام "مرتد ناصبی!"
من که نگاه بهش کردم خیلی از من تندتر بود...
من خودم اونقدرها هم بی دین نیستم...
ولی از اینکه داره تابوها رو میشکنه خوشم میاد...
ما دیگه نباید تو ایران چیزی بنام خط قرمز داشته باشیم!!!
مردم باید بتونند حرفشون رو بزنند....

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home