Friday, March 07, 2003

٭
شعر روز:

به مناسبت روز 8 مارس(17 اسفند)، روز جهانی زن
شعر "زن" با صدای زیبای "زیبا شیرازی" تقدیم به تمام بانوان فهیم ایرانی
برای گوش دادن به موسیقی شعر زن اینجا را کلیک کنید!

من منم, من یک زنم، آزادگی پیراهنم
عشوه از پا تا سرم، لیکن ز سنگم، آهنم
من منم، من مادرم، دوستم، رفیقم، همسرم
شیرهء جانت ز من، چادر مینداز بر سرم
روبهک من شیر زنم، خاموش تو، من روشنم
با سلاح دین دگر، آتش مزن بر خرمنم

تاب گیسویم سرابی بیش نیست
نقش بیهوده بر آبی بیش نیست
وین لب لعل و حدیث چشم مست
بر لب مست خرابی بیش نیست
وصف ابروی کمان و تیر مژگان سیاه
حربه و ابزار جنگ شعر نابی بیش نیست

من منم، من یک زنم، عطر هوس دارد تنم
نطفه هستی درم، از جان و از دل می تنم
روبهک من شیر زنم، خاموش تو، من روشنم
با سلاح دین دگر، آتش مزن بر خرمنم

تا بدانی چیست جان و جوهرم
دستی انداز و تو دریاب گوهرم
نیمهء تنها، مرا از خود بدان
من برابر با تو جنس دیگرم
بال و پر بگشا کاندر راه عشق
بال پرواز گر تویی من شهپرم
...............................


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home