Friday, February 28, 2003

٭
جک روز:

تذکر دوباره:به علت بیمزگی جکها از چند جک بجای یکی استفاده شده! شاید حداقل لبخند بزنید!!! بدبختی اینه که جکهای خنده دار ما ایرانی ها همه 18 سال به بالاست و خیلیهاشون قابل طرح در این سایت نیست!!!
(جکهای قابل طرحتونو ای-میل کنید اینجا چاپ کنیم)

و حالا جکها
-------------
به ترکه مي گن : ”اگه به تو كل كره زمين را بدهند چه كار مي كني؟“
میگه: ”مي فروشم و مي رم خارج!!!“
-------------
يه روز يه زن خيلي گنده وچاق سوار تاكسي و كنار راننده ميشينه. راننده بیچاره از بزرگي باسن زنه دنده رو به زور عوض ميكرده... وقتي زن به مقصد ميرسه راننده با خستگي ميگه خانم ببخشيد اسم شريفتون چيه زن ميگه غنچه راننده ميگه تو اگه باز ميشدي چي ميشدي

--------------------------------------------------------------------------------

يك روز يك ترکه مي ره مرغداري جَو مي گيرتش تخم مي ذاره

-------------------------------------------------------------------------------

(اگه جکهاتونو نفرستید بزودی همین بی مزه ها هم ته میکشه)

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home