Wednesday, February 26, 2003

٭
سلام... صبح روز پنجشنبتون بخیر...
1- تعداد مشتریها زیاد شده و این خیلی کیف داره 2- هیچ اعتراضی به نوشتن شعر و جک روز نشده بود... پس ادامه میدیم...

اول با شعر روز
سپس با جک روز
و بعد هم شاید یه چیز دیگه!!!
خیلی مخلصیم...
Email هم بزنید نظر بدید. به تمام Email ها 100% جواب داده میشه و نظر همه محترمه... مخالفان هم میتونند تریبون بحث راه بندازند...
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home