Tuesday, February 25, 2003

٭
مراسم حج مثل فيلم است يعني همه اش بايد مثل فيلم پشت سرهم باشد اگر قرباني کردن در ايران باشد فيلم بهم مي خورد.

تا حالا جمله به این با جالبی از این آقایون شنیده بودید!!!

حسينعلي منتظري در مراسمي که به مناسبت عيد قربان برگزار شد براي حاضرين گفت روايت داريم که مراسم حج مثل فيلم است يعني همه اش بايد مثل فيلم پشت سرهم باشد اگر قرباني کردن در ايران باشد فيلم بهم مي خورد.
بابا من این مزخرفات رو از خودم در نمیارم... به من چه... اینجا نوشته!

البته من خودم هیچ از این سایت و نحوه خبرپردازیش خوشم نمیاد... ولی برای خنده بد نیست!!!

برای دیدن نظر من راجع به حج یه نگاه هم به اینجا بکنید

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home