Sunday, February 23, 2003

٭
سازگارا براي شكستن اعتصاب غذا و دارويش، شرط گذاشته كه باید وي را به عنوان مخالف نظام تلقي كنند!!!!!!!!

آزاد شدن آقای سازگارا خبر بسیار مسرت بخشی بود... ولی این شرطش تو زندان یه جورایی عجیبه!!! البته شاید ایسنا منظورش "مخالف نظام تلقي نكنند" بوده!!!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان....

همسر سازگارا با اعلام اين مطلب كه سازگارا براي شكستن اعتصاب غذا و دارويش، شروطي گذاشته است، گفت: اولين شرطش آن است كه بي‌قيد و شرط وي را آزاد كنند و دوم اين كه وي را به عنوان مخالف نظام تلقي كنند


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home