Sunday, February 23, 2003

٭
بالاخره یکی پاسخ سوال ما رو داد... 20 درصد از جمعیت ایران دارای بیماریهای شدید روانی هستند (لینک از گویا)

آقا ما هر سال که این راهپیمایی 22 بهمن انجام میشد و تلوزیون فیلمش رو نشون میداد یه نگاهی به دور و برمون مینداختیم و از دوست و آشنا و رفیق میپرسیدیم شما کسی رو میشناسین که شرکت کرده باشه... اونها هم میگفتند نه بابا مگه فک و فامیل ما دیوونند که برند تو این راهپیمایی ها... خلاصه مونده بودیم که اینا که میان راهپیمایی جریانشون چیه و جدی چه فکری میکنند که میان و سالگرد ناموفق ترین انقلاب جهان رو جشن میگیرند....

امروز "آقای دکتر جعفر بوالهری"، رئیس انستیتو روانپزشکی تهران این مسئله بزرگ رو خیلی زیبا حل کرد...
تهران، ایرنا: 3 اسفند 1381 "آقای دکتر جعفر بوالهری"، رئیس انستیتو روانپزشکی تهران گفت 20 درصد از جمعیت ایران دارای بیماریهای روانی از نوع جدی هستند... (لینک از گویا)
........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home