Monday, February 24, 2003

٭
بابا مثل اینکه از این سوتی های تو کشور خودمون تو امریکا هم اتفاق می افته! این مطلب رو امروز صبح تو روزنامه همشهری خوندم!!!
همشهری، سه شنبه 6 اسفند، صفحه آخر، گشتی در دنیای خبرها
ديروز يك مأمور پليس در سواحل آمريكا دو نفر را كه در كنار دريا استراحت مي كردند، له كرد. اين مأمور كه در تعقيب دو سارق در كنار ساحل بود. با خودرو خود از روي اين دو جهانگرد انگليسي عبور كرد كه در جريان اين سانحه دلخراش، يكي از جهانگردان كشته و ديگري به شدت مجروح شد. اين مأمور در هنگام تعقيب سارقان از آژير استفاده نكرده بود!!!........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home