Tuesday, February 25, 2003

٭
مسئول مرگ مادر فرشته علیزاده، دانشجوي دانشگاه الزهرا که در حوادث کوی دانشگاه ربوده شد، چه کسی است!!!؟؟؟
6 ماه بازداشت بدون خبر آدمربایی نیست!!!؟؟؟

خبرنامه امیرکبیر
در كوي دانشگاه چه بر سر فرشته عليزاده آمده است ؟

موسوي خوئيني نماينده مجلس شوراي اسلامي در نشست پاسداشت پايداري افشاري در دانشگاه اميركبير در مورد وضعيت اين دانشجوي دانشگاه الزهرا توضيحاتي ارائه كرد. به گفته ایشان اين دانشجوي سبزواري كه مسئول برد انجمن دانشگاه الزهرا نيز بوده است در پي حوادث كوي دانشگاه ربوده شده و ناپديد ميشود. مادر اين دانشجو ۶ ماه پس از اين ماجرا در اثر فشار و رابطه عاطفي قوي با فرزند خود در اثر عارضه قلبي فوت ميكند. برادر اين دانشجو كه معلم ميباشد تمام تلاش خود را ميكند ولي اثري از خواهر خود در هيچكدام از بازداشتگاه ها و زندانها نميابد. خانواده فرشته عليزاده در حال حاضر در تلاش براي برقراري ارتباط با بازرسان سازمان ملل هستند. و هنوز با گذشت چندين سال از حادثه كوي دانشگاه هنوز خبري از او نيافته اند و هيچ كدام از نهادها حاضر به پاسخگويي به آنها نشده اند .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سایت اینترنتی زنان ایران
يک دانشجوي دختر که در جريان وقايع 18 تيرماه سال 78 بازداشت شده بود درخواست ملاقات با هيات حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد. فرشته عليرضايي که در جريان اعتراضات دانشجويي 18 تير ماه در خوابگاه کوي دانشگاه تهران دستگير شده بود از جمله کساني بود که در چند روز گذشته به قصد ملاقات با گزارشگر ويژه دستگيري هاي خودسرانه در مقابل هتل لاله تهران حضور يافته بودند. وي گفته است مي خواهد اطلاعاتي درباره تجربيات خود در زمان دستگيري و پس از آن در اختيار هيات ويژه بگذارد.


........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home