Monday, February 10, 2003

٭
بنام عشق و آزادی و با یاد یکتا پروردگار
جالبه که افتتاح این وبلاگ مصادف شد با روز 22 بهمن... من سال 57 هنوز 4 سال بیشتر نداشتم و چیز زیادی یادم نمیاد. ولی از خیلیها شنیدم که اونموقعها (تو روزهای انقلاب) مردم صمیمی، متحد و یکپارچه بودند. احتمالا خیلی جالب بوده. من کمی از این یکپارچگی رو در ماجرای تظاهرات پس از 18 تیر 78 (حمله به کوی دانشگاه تهران) دیدم و هنوز از یادآوریش لذت میبرم. یادمه روبروی کوی بودیم. ساعت 10 شب بود و بچه ها تو خیابون بودند. مردم دیگه هم از هر سن و قشری که بودند با بچه ها هم صدا بودند. مردم ساکن خونه های روبرو به بچه ها ساندویچ و شربت میدادند... خوش بحال اون کسانیکه روزای انقلاب یادشونه...

........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home