Tuesday, February 11, 2003

٭
شهر ما! خانه ما! چراگاه آنان!!!
امروز 22 بهمن بود و باز یه سری از کسانیکه مفت خوریشان در گرو بودن و باقیماندن حکومت اسلامی است به خیابانها ریختند و فریاد حمایت از جمهوری اسلامی سر دادند...

آیا تا به حال به پشت صحنه اینگونه راهپیماییها فکر کردید؟

هزینه های هماهنگی!!!
هزینه های هنگفت تبلیغات!!!
هزینه های حراست!!!
هزینه انتقال این اشخاص از دورترین نقاط شهر به مناطق مرکزی!!!
هزینه های مربوط به ایستگاههای صلواتی!!!
هزینه های تهیه و توزیع پلاکارد و عکس و پرچم و ...
هزینه های ... !!!
هزینه های .......
..................
و در انتها هزینه پاکسازی شهر....

این عکسها از یکی از همین راهپیمایی های به اصطلاح مردمی گرفته شده...

کاش بجای اینهمه هزینه برای تبلیغات دروغین، دفترچه ای به بچه های بی سرپرست میدادید تا مادرشان که خواهر دینی شماست جهت خرید مایحتاج مدرسه کودکانش تن فروشی نمیکرد....


اینجاست که باید گفت: شهر ما... خانه ما... چراگاه آنان...

این همه لیوان یکبارمصرف... نوش جانتان... ای کاش سهمی هم به رفتگر بیچاره ای که بامداد مشغول جمع آوری بازمانده این میگساریست میرسید...

-
-
-
و باز زباله! به یاد شعار زیست محیطی گروه سبز: هدر کردن هر برگ کاغذ برابر است با پایان عمر درختی در جنگلی دور...

-
-
-
و این است فرهنگ شهرنشینی این بزرگواران....

-
-
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
عکس خمینی و خامنه ای شناور بر درون جوی آب ...-

-
-
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-
-
-........................................................................................

Comments: Post a Comment

Home